حضور شرکت ایران فارمیس در پانزدهمین کنگره ی طب اورژانس

حضور شرکت ایران فارمیس در پانزدهمین کنگره ی طب اورژانس

مشاهده ی تیزر حضور شرکت ایران فارمیس در پانزدهمین کنگره ی طب اورژانس:

https://aparat.com/v/5fY9m