حضور شرکت ایران فارمیس در هفدهمین کنگره زنان و مامایی ایران

حضور شرکت ایران فارمیس در هفدهمین کنگره زنان و مامایی ایران

مشاهده ی تیزر حضور شرکت ایران فارمیس در هفدهمین کنگره زنان و مامایی ایران:

https://www.aparat.com/v/c0LN7