حضور شانزدهمین نمایشگاه بین المللی تجهیزات پزشکی مشهد

حضور شانزدهمین نمایشگاه بین المللی تجهیزات پزشکی مشهد

شرکت ایران فارمیس به عنوان اسپانسر و با ارائه به روزترین تجهیزات پزشکی در شانزدهمین نمایشگاه تجهیزات پزشکی حضور یافت. این نمایشگاه در تاریخ 19 الی 22 آذرماه 1398 در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی مشهد برگزار شد.