حضور ایران فارمیس در چهارمین کنگره ی بین المللی مراقبت های ویژه ایران

حضور ایران فارمیس در چهارمین کنگره ی بین المللی مراقبت های ویژه ایران

شرکت ایران فارمیس به عنوان حامی طلایی در چهارمین کنگره بین المللی مراقبت های ویژه که در تاریخ 22 الی 24 دی ماه 1395 در مرکز همایش های بین المللی دانشگاه شهید بهشتی برگزار شد، حضور یافت. محصولات متنوعی از سبد کالایی ایران فارمیس در این کنگره به مخاطبین ارائه شد. ازجمله این محصولات می توان به محصولات بیهوشی و تنفسی با برندهای Rusch، LMA، Gibeck،RCI  Hudson، محصولات دسترسی عروقی Arrow و محصولات بلوک عصبی با برندهای Arrow و Stimpod اشاره نمود.