حضور ایران فارمیس در نمایشگاه بین المللی تجهیزات پزشکی رشت

حضور ایران فارمیس در نمایشگاه بین المللی تجهیزات پزشکی رشت

شرکت ایران فارمیس از تاریخ 19 لغایت 22 آذرماه 1392 در سومین نمایشگاه بین المللی تجهیزات پزشکی که در محل نمایشگاه های دائمی رشت در استان گیلان برگزار گردید، شرکت نمود. این نمایشگاه با همکاری دانشگاه علوم پزشکی گیلان، شرکت نمایشگاه های بین المللی گیلان و اتحادیه صنف تجهیزات پزشکی رشت برگزار شد و آخرین دستاوردهای تجهیزات پزشکی در این نمایشگاه عرضه گردید. شرکت ایران فارمیس با عرضه محصولات خود از گروه های تخصصی مختلف از جمله برندهای تخصصیTeleflex) Arrow، Urotech، Hartmann، Encore ) وMediHoney در این نمایشگاه، پذیرای بازدید کنندگان بود.