حضور ایران فارمیس در اولین کنگره متخصصان ارتوپدی منطقه جنوب و مرکز ایران در شیراز

حضور ایران فارمیس در اولین کنگره متخصصان ارتوپدی منطقه جنوب و مرکز ایران در شیراز

اولین کنگره منطقه ای متخصصان ارتوپدی کشور، از تاریخ 30 اردیبهشت ماه 1394، در محل هتل هما، شهرستان شیراز برگزار شد. شرکت ایران فارمیس نیز به همراه نماینده خود در شیراز، به عنوان یکی از شرکت های فعال در عرصه تجهیزات پزشکی و به منظور معرفی محصولاتHartmann،MediHoney، Weck و Ansell از این مجموعه، در نمایشگاه این کنگره حضور یافت. از جمله افراد حاضر در این کنگره می توان به پزشکان و پرستاران اشاره نمود.