بیست و ششمین کنگره جامعه اورولوژی ایران

بیست و ششمین کنگره جامعه اورولوژی ایران

شرکت ایران فارمیس در بیست و ششمین کنگره جامعه اورولوژی ایران از تاریخ 19 الی 22 اردیبهشت ماه 1402 در مرکز همایش های بین المللی دانشگاه شهید بهشتی  برگزار می شود،  حضور دارد.

بدینوسیله از شما سرور گرامی دعوت می گردد تا با حضور خود در این کنگره از غرفه شرکت ایران فارمیس دیدن فرمایید.