بیست و سومین نمایشگاه ایران هلث

بیست و سومین نمایشگاه ایران هلث

بیست و سومین نمایشگاه  بین المللی ایران هلث

شرکت ایران فارمیس  در بیست و سومین نمایشگاه بین المللی ایران هلث  که از تاریخ 3الی 6خرداد 1401 در نمایشگاه بین المللی تهران در سالن 1-44  برگزار می شود،  حضور دارد.

بدینوسیله از مخاطبان محترم دعوت می شود جهت باز دید از این نمایشگاه که با رویکرد افزایش تعامل شرکت های تولید کننده و وارد کننده تجهیزات پزشکی می باشد،  حضور به هم رسانید.

تیزر دعوت به نمایشگاه بین المللی ایران هلث

https://aparat.com/v/MIU5O