برگزاری کارگاه مدیریت زخم در بیمارستان شهید بهشتی کاشان

برگزاری کارگاه مدیریت زخم در بیمارستان شهید بهشتی کاشان

کارگاه آموزشی تازه های مدیریت زخم در تاریخ 93/5/25 در بیمارستان شهید بهشتی کاشان برگزار شد. در این کارگاه، نماینده شرکت علمی ایران فارمیس در شهرستان کاشان، درخصوص مراحل التیام زخم، تدابیر پرستاری در زخم بستر، دیابتی و زخم ناشی از بی کفایتی وریدی صحبت کردند. موارد درمان شده با پانسمانهای Hartmann نیز توسط ایشان توضیح داده شد