برگزاری سمینار تازه های مراقبت از زخم در گیلان

برگزاری سمینار تازه های مراقبت از زخم در گیلان

سمینار تازه های مراقبت از زخم، در تاریخ 1393/7/9 در شهر رشت در سالن معاونت علوم پزشکی گیلان، برگزار شد. در این سمینار، سوپروایزر آموزشی شرکت ایران فارمیس به بحث درباره عناوینی چون  تدابیر پرستاری در زخم دیابتی و کنترل عفونت صحبت نمودند. در پایان نیز یکی از کارشناسان زخم ایران فارمیس درباره موارد درمان شده توسط پانسمان های Hartmann توضیح داد.