برگزاری سمینار آموزشی پزشکی در ارومیه

برگزاری سمینار آموزشی پزشکی در ارومیه

سمینار پزشکی روشهای نوین درمان زخم با حضور جمعی از پزشکان در تاریخ 17/6/1393 توسط نماینده شرکت ایران فارمیس در ارومیه برگزار شد. عناوین مورد بحث شامل: مقدمه ایی در خصوص اثرات روانشناسی و اجتماعی زخم مزمن بر روی بیمار ، فازهای التیام و مشکلات زخم مزمن در فاز التهابی و نظریات Dr. Lipsky درخصوص درمان زخمهای عفونی، نظریات Dr. Gilliver ،Keith Moore & David Gray در خصوص PHMBکه توسط سوپروایزر آموزشی ایران فارمیس مطرح شد. همچنین آقای دکتر حاتم، مدیر آموزشی کمپانی Hartmann، در خصوص تفاوت میان مدیریت زخم و درمان زخم صحبت کردند،  واژه Go Hydro را توضیح داده و درباره موارد درمان شده با پانسمان های پیشرفته  Hartmann نیز صحبت نمودند.