برگزاری سمینار آموزشی جهت پزشکان بیمارستان شهید رجایی شیراز

برگزاری سمینار آموزشی جهت پزشکان بیمارستان شهید رجایی شیراز

سمینار پزشکان تحت عنوان درمان زخم و کنترل عفونت با حضور جمعی از رزیدنت های جراحی در تاریخ 93/5/22 توسط سوپروایزر آموزشی شرکت ایران فارمیس در شیراز برگزار شد.  عناوین مورد بحث شامل مقدمه ای درباره نظریات Dr. Lipsky درخصوص درمان زخمهای عفونی، نظریات Dr. Gilliver ،Keith Moore & David Gray درخصوص کاربرد PHMB در کنترل عفونت، توضیح درخصوص کاربرد پانسمان های Tenderwet Plus & Atraumen Ag و نقش موثر آنها در درمان زخم و  همچنین موارد درمان شده با پانسمان های پیشرفته  Hartmann بود.