برگزاری سمینارهای آموزشی مدیریت زخم در شهرستان یزد

برگزاری سمینارهای آموزشی مدیریت زخم در شهرستان یزد

سمینار آموزشی "مدیریت درمان زخم" در روزهای 3 و 4 خرداد 1393، توسط سوپروایزر آموزشی و کارشناس علمی شرکت ایران فارمیس در بیمارستان صدوقی یزد برگزار گردید.  مباحث مطرح شده در این سمینار شامل ارزیابی زخم، زخم بستر، زخم دیابتی، راهکارهای Hartmann در این زمینه و همچنین موارد درمان شده توسط محصولات Hartmann بود. در ضمن در این بیمارستان کارگاه آموزشی نیز با حضور پزشکان عمومی داخلی و رزیدنت های قلب و جراحی برگزار شد. در این کارگاه ابتدا، سوپروایزر آموزشی ایران فارمیس مقدمه ای از سمینارهایی که در آینده برگزار خواهد شد ارائه نمود و سپس بر تحقیق در خصوص مدیریت زخم تاکید کرد و درباره مفهوم “Go Hydro” و در ضمن موارد درمان شده توسطHartmann توضیح داد.